Oració a l’hort de Getsemaní

Antigament, la Processó ja havia disposat d’un misteri amb l’Oració a l’Hort, que estava a càrrec de la Confraria de Sant Isidre o dels pagesos. Aquest misteri, que desaparegué l’any 1936, mostrava un Sant Pere dormint sota l’olivera.

Just abans d’iniciar-se la Processó, cada any es penja un verat de plata d’una de les branques de l’olivera, testimoni de la promesa que féu un pescador anomenat “el Marraco” després d’haver aconseguit una gran pesca sense malmetre les xarxes i que féu cisellar per ser penjat sobre la figura de Sant Pere.

El misteri actual fou construït vers l’any 1940 aprofitant les ales de l’àngel que s’havien salvat. Hi ha indicis que la imatge de Jesús sigui feta a partir d’un original de Claudi Rius. Des de mitjans del segle XIX, se’n fa càrrec la Confraria de Pescadors.

El misteri fou totalment restaurat de nou l’any 2013.

Misteri a càrrec de la Confraria de Pescadors de Badalona

P1000556