Pòrtic de la Processó 2018

Enguany s’escauen els 390 anys de la Processó del Dijous Sant de Badalona, coneguda també com Processó dels Misteris o Processó del Silenci, l’acte públic religiós que més persones convoca a la ciutat. En la Processó hi ha tota la bellesa del barroc i tota la saviesa de gairebé quatre segles de saviesa i de religiositat popular.

La Processó arrenca d’un breu drama sacre: el Sant Sopar a la porta de l’església. L’evocació del rentament de peus, signe de servei abnegat, la institució de l’Eucaristia, el sagrament de l’amistat, el manament nou de l’amor i la traïció de Judes, que és el més contrari a la lleialtat i a la fidelitat dels amics, sintetitzen tota la Setmana Santa. La ferma esperança al peu de la creu de la venerada Mare de Déu dels Dolors i el palmó escabellat que acompanyarà el Sant Sepulcre, són ja l’anticipació del triomf de la Vida i de la Resurrecció.

Aquest any el context polític i social no és fàcil: molts vivim el dolor de la perplexitat. La Passió de Jesús ens ha de fer pensar: l’esquinçament del Getsemaní, les caigudes camí del Calvari, la injusta flagel·lació, el judici orquestrat, el consol del Cirineu, les llàgrimes de la Mare, la mort del just… En la Processó hi veiem reflectides situacions doloroses i també els gestos de solidaritat que van desfilant en silenci pels carrers de Dalt la Vila i del Centre de Badalona.

Que aquest acte religiós i cultural que ens agermana novament a molts creients o no, ens ajudi a refermar l’esperança en un futur més just, equitatiu i solidari.

Mn. Jaume Aymar i Ragolta

Rector de Santa Maria

Que a tots, els qui la fem possible, els qui caminen darrera els passos, els qui la contemplen en silenci, ens ajudin a la meditació i que refermin el nostre compromís amb la justícia, la concòrdia i la pau.