L’Associació

 

L ’Associació Processó del Dijous Sant de Badalona, és una entitat sense afany de lucre.

Hereva de l’antic Patronat de la Processó, es va constituir l’any 2007, està inscrita amb el número 6681 en el registre d’entitats religioses del Ministerio de Justicia, i amb el número 55 en el llibre de Registre d’Entitats Religioses de la Direcció General de Dret i d’entitats jurídiques de la Generalitat de Catalunya.

Col·laborem i donem suport a la Parròquia de Santa Maria de Badalona, en l’organització de la Processó del Dijous Sant i a tots els actes que han sorgit a redós d’aquesta. Així mateix, contribuïm a la dinamització dels actes que és celebren a la Setmana Santa de la ciutat.

Poden ser membres de l’associació totes aquelles persones que reuneixin les condicions exigides pel dret comú i acceptin els estatuts.

L’ Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació. Està integrada per tots els membres de l’associació, amb veu i vot, per dret propi.

La Junta Directiva de l’associació és l’òrgan executiu. Actualment està integrada per:

President:                    Sr. Agustí Subirats Trias

Sots-President:        Sr. Joan Niubó Fonollà

Secretari:                    Sr. Lluís Corominas Fonollà

Tresorer:                     Sr. Abel Queralt Barbera

Vocal:                              Sr. Salvador Martínez Sánchez

Logo de l'entitat Disseny d'Enric Vidal Famadas.Logo de l’entitat.
Disseny d’Enric Vidal Famadas.