Crist Crucificat

Imatge construïda en la postguerra, que es guarda a la sagristia de l’església parroquial de Santa Maria.

Fou realitzada a partir d’un original de l’imatger Claudi Rius.

En el Sant Crist que hi ha a l’entrada del Portal Xic, hi podem veure un dels claus que es varen recuperar de la crema de la imatge el 1936. Aquesta fou realitzada a partir d’un original de l’escultor Josep Llimona.

A càrrec de la Assoc Processó del Dijous Sant – Badalona