Crist del Perdó

També anomenat el Crist de l’Agonia.

Imatge construïda per Carlos Ferrando el 1957.

Còpia del Crist anomenat «Cachorro» de Sevilla.

Misteri a càrrec de la Parròquia de Ntra. Sra. de la Salut