Els Misteris de la Processó

Actualment, la Processó és formada per 15 misteris: 2 vivents (el grup dels Apòstols, Malcus i Judes i el cos d’Estaferms) i 13 figuratius. De tots ells, el Sant Sepulcre, la Mare de Déu dels Dolors i Jesús ajudat pel Cirineu, provenen de la formació original de la Processó.

Bona part de la resta de misteris foren construïts després de la Guerra Civil Espanyola, principalment als tallers d’Olot (Anònima Mató – El Sagrado Corazón, El Arte Catòlico i d’altres), i també en altres tallers com Reixach Campanyà, Casa Bochaca i Claudi Rius, amb talles del propi Claudi Rius, Lluís Causaràs i Josep Rius, entre d’altres.