LA PROCESSÓ

La Processó de Dijous Sant de Badalona és un acte religiós i cultural, que s’inscriu en la litúrgia del Dijous Sant i que ens fa hereus d’un llegat patrimonial que troba els seus orígens en l’any 1627.