Decàleg de la Processó

  1. La Processó dels Misteris és un acte religiós i cultural que s’inscriu en la Litúrgia del Dijous Sant. Seguint una tradició centenària, comença a l’església de Santa Maria com una prolongació de la Cena del Senyor, amb la representació del “Jesucrist, la Passió vostra”, i culmina amb una pregària o Celebració de la Paraula a la Pl. Barberà, davant l’església.
  2. El seu objectiu és sensibilitzar i ajudar a aprofundir en el misteri de la Passió i Mort de Jesús. Tots els elements simbòlics que s’usin, han d’anar adreçats a aquests objectius.
  3. La Processó és oberta a tothom, amb independència del gènere, l’edat, la procedència o el status social. Tots els participants hi assistiran amb un to de recolliment, sense ostentacions.
  4. La Processó és una manifestació litúrgica, no un espectacle. Per això, tothom és convidat a participar-hi amb el degut respecte.
  5. El curs processional, fixat per l’Associació Processó del Dijous Sant, es restringirà a Dalt la Vila i carrers del Centre , pel caire històric i de recolliment que els caracteritza.
  6. Un Servei d’Ordre vetllarà tothora pel silenci i l’ordre dels assistents. Els Arrengladors, per la seva part, vetllaran pel capteniment dels que hi participen i per la fluïdesa del recorregut. Preguem segueixin i respectin les seves indicacions.
  7. Cada confraria, congregació o associació encarregada d’un pas te cura del seu muntatge, ornament, desmuntatge i custòdia, així com de la conservació de les imatges i dels baiards i d’observar totes les indicacions de la Associació Processó del Dijous Sant.
  8. La participació a la Processó és totalment voluntària i desinteressada.
  9. És convenient que tots els assistents a la processó portin llums de cera amb el corresponent fanal de cartró, per evitar que la cera caigui a terra.
  10. Es demana a tothom un SILENCI respectuos