Les Caramelles

Festa típica del Diumenge i el Dilluns de Pasqua en els quals una colla de cantaires visiten cases davant les quals canten cançons anomenades caramelles. A la nostra ciutat, se celebra el Dilluns de Pasqua al matí. El cercavila de les Caramelles l’encapçalen el Corn Marí i les banderes de Badalona i Catalunya.

Els segueixen el campaniller, els tres mossos que porten la ballesta, la cistella i la canya, els músics i una trentena de cantaires. Tanquen el grup un carro i la gent que segueix la comitiva. Com marca la tradició, les Caramelles recorren diversos carrers i places a l’encontre de les cases que ho han sol·licitat prèviament. En arribar-hi, els mossos reciten uns versets dedicats als amos de la casa.

Aquests se situen al balcó o finestra de la casa, on els hi fan arribar, amb l’ajuda de la ballesta, una rosa com a ofrena i un exemplar de la Caramella satírica de l’any. Amb l’ajut de la canya i la cistella, els mossos recullen les menges que, a manera de gratificació, els amos ofereixen. Mentrestant s’inicia la cantada d’alguna de les peces tradicionals del repertori -majoritàriament cançons recollides per Joan Amades i recopilades al cançoner del Maresme- i, seguidament, interpreten la Caramella satírica.

L‘última casa que es visita és la de l’Associació de Veïns del Centre, on s’hi celebra un aperitiu final. Les Caramelles es clouen el vespre del dissabte següent amb un sopar on es degusten les menges recollides. A Badalona les Caramelles es van deixar de cantar a mitjan del segle passat.

L‘any 2001 l’Associació Cultural SOCA-REL, en col·laboració amb l’Associació de Veïns del Centre i altres entitats, les van recuperar de nou.